Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0142 Ortopedia ja traumatologia 3 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Hannu Aro, Ortopedia ja traumatologia, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Tämän opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet kliinisesti tutkia tapaturmapotilas, diagnostisoimaan tavallisimmat tapaturmien aiheuttamat vammat sekä arvioimaan tarvittavat jatkotutkimukset ja suunnittelemaan hoito pääpiirteittäin. Tavoitteina on oppia hoitamaan yksinkertaiset vammat terveyskeskuksessa ja toisaalta tunnistamaan ne vammat, jotka edellyttävät jatkotutkimuksia muualla. Tavoitteisiin kuuluu oppia myös leikkaushoitoa vaativien vammojen hoidon pääpiirteet, niiden tavanomainen jatkohoito ja ennuste

Opetuksen tavoitteena on, että opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee tapaturmapotilaan kliinisen tutkimuksen, osaa terveyskeskuksessa hoidettavien vammojen hoidon, tunnistaa jatkotutkimuksia ja päivystystoimenpiteitä vaativat vammat sekä oppii asianmukaisesti kirjaamaan tapaturmapotilaiden esitiedot, statuksen ja hoitosuunnitelman sairauskertomukseen ja tapaturmalausuntoihin.

Sisältö

Traumatologian opetus tapahtuu C7-lukukauden aikana ja ortopedian osuus C12-lukukaudella.
Opintokokonaisuus jakautuu kahdesta pääalueesta.
Käytännön opetuksessa opetellaan ortopedis-traumatologista kliinistä tutkimusta (demonstraatio
2 tuntia), kipsauksen suoritusta (demonstraatio 3 tuntia) sekä tutustutaan
osastolla hoidettavien tapaturmapotilaiden hoitoon (opetuskierto 2 x 1 tuntia) ja osallistutaan
leikatun tapaturmapotilaan jatkohoitoon ja toipumisen seurantaan näyttöpoliklinikalla
(demonstraatio 2 tuntia).
Teoreettisessa opetuksessa (luento-opetus 18 tuntia, seminaarit 12 tuntia) päähuomio
kohdistuu pääasiassa yleislääkärin tieto-taitoihin kuuluviin nivel- ja luuvammoihin, niiden
kliiniseen arviointiin sekä hoidon ja jatkohoidon suunnitteluun.

Toteutustavat

Käytännön opetus perustuu pienryhmäopetukseen. Teoreettinen opetus perustuu perinteisiin luentoihin sekä seminaareihin, jotka sisältävät opetettavien aiheiden (olkaseudun
vammat, polven vammat, ikääntyneen potilaan traumatologia) integroitua opetusta. Tähän opetuksen osallistuvat läheisten erikoisalojen (radiologia, fysiatria, anestesiologia) opettajat.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opintojakson lopussa on kirjallinen kuulustelu. Opintokokonaisuuden lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalina on opintojakson luennot, seminaarit, kierrot ja pienryhmäopetukset.
Oppikirjana on Heikki Kröger, Hannu Aro, Ole Böstman, Jan Lassus, Jari Salo: Traumatologia,
Kandidaattikustannus OY, 2010

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C7-C8 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet