Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0151 Anestesiologia, tehohoito, ensihoito ja kivunhoito 4 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Klaus Olkkola, Anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon klinikka, Kliininen laitos.

Yleiskuvaus

Anestesiologia, tehohoito, ensihoito, kivunhoito.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijoille yleislääkäreiltä vaadittavat tiedot anestesiologiasta, tehohoidosta, ensihoidosta ja kivunhoidosta.
Anestesiologia: Opiskelija tietää preoperatiivisen arvioinnin sekä yleisanestesian ja puudutusten yleisperiaatteet. Opiskelija osaa kanyloida perifeerisen laskimon, ventiloida potilasta tekohengityspalkeella ja naamarilla, intuboida sekä suunnitella ja toteuttaa potilaan nestehoidon tavallisimmissa tilanteissa.
Tehohoito: Opiskelija tietää tehohoidon indikaatiot, tavoitteet ja yleisperiaatteet.
Ensihoito: Opiskelija osaa toimia hoitoelvytysryhmän jäsenenä (C7) ja johtaa hoitoelvytysryhmää (C12).
Kivunhoito: Opiskelija osaa yleislääkäritasolla vaadittavat akuutin ja kroonisen kivun hoidon yleisperiaatteet.

Sisältö

C2: ensiapukurssi opintokokonaisuudessa ”Sisäelimistön rakenne ja toiminta”.
C5: luento laskimoinfuusiosta 2 t, laskimoinfuusioihin liittyvä pienryhmäopetus 2 t kliinisten taitojen oppimiskeskuksessa.
C7: luentoja anestesiologiasta, tehohoidosta, kivunhoidosta ja ensihoidosta 20 t. Käytännön harjoituksia leikkaussalissa 4 x 3 t ja ensihoidon opetusta potilassimulaattorilla 2 x 3 t kliinisten taitojen oppimiskeskuksessa. Lisäksi mahdollisuus vapaaehtoiseen koko viikon kestävään harjoitteluun anestesiologian, tehohoidon tai kivunhoidon yksikössä.
C9 ja C10: luennot synnytysanestesiasta ja -analgesiasta sekä lastenanestesiasta.
C12: pienryhmäopetuksena ensihoidon opetusta ja resuskitaatiokuulustelu potilassimulaattorilla kliinisten taitojen oppimiskeskuksessa. Lisäksi ensihoidon teemapäivä.

Toteutustavat

Luennot, käytännön harjoitukset leikkaussaleissa, ensihoidon opetus potilassimulaattorilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
 • suomeksi

Lokikirja kunkin opiskelijan oman edistymisen seurantaan, kirjallinen kuulustelu kurssilla C7, resuskitaatiokuulustelu potilassimulaattorilla kurssilla C12. Opintokokonaisuuden lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 • Luennoilla ja käytännön harjoituksissa opetetut asiat.
 • Anestesiologian ja tehohodon perusteet (toim. Leila Niemi-Murola, Jouko Jalonen, Eija Junttila, Kirsimarja Metsävainio ja Reino Pöyhiä), Kustannus Oy Duodecim 2012.
 • Elvytyksen Käypä hoito –suositus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C7-C8 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet