Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0161 Diagnostinen radiologia 3 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Hannu Aronen, Diagnostinen radiologia, Kliininen laitos

Osaamistavoitteet

Radiologinen diagnostiikka ja tutkimusindikaatiot. Radiologisen diagnostiikan merkityksen ymmärtäminen tautien määrityksessä ja hoidossa. Radiologisen diagnostiikan kustannushyötysuhde.
Saada yleiskäsitys radiologisten toimenpiteiden käytöstä. Opiskelijan tulee hallita yleisten kuvantamisen päivystystutkimusten indikaatiot ja osata omatoimista yleislääkäritasoisten rtg-tutkimusten tulkinta. Kuvantamismenetelmien periaatteet (röntgenkuvaus, tietokonetomografia, ultraäänitutkimus, magneettitutkimus, isotooppitutkimus). Kuvantamisen asema palvelujärjestelmässä.

Thoraxkuvan, natiiviabdomenin ja luuston röntgendiagnostiikkaa.
Keskeiset kuvantamisen päivystystutkimukset.
Kuvantamistutkimuksien indikaatiot ja hyödyt.
Yleislääkärin mahdollisuudet ja rajoitukset tulkita kuvantamistutkimuksia.
Kuvantamismenetelmien käytön eettiset ja lainsäädännölliset periaatteet.

Sisältö

Kuvantamismenetelmien käytön periaatteet (röntgenkuvaus, tietokonetomografia, ultraäänitutkimus, magneettitutkimus, isotooppitutkimus). Kuvantamismenetelmien indikaatiot ja tutkimusstrategiat. Sairaaloiden, terveyskeskusten ja kolmannen sektorin yhteistyö kuvantamispalvelujen käytössä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Aiemmat lukukaudet hyväksytysti suoritettu.
Lopputentin voi suorittaa C12 opetuksen jälkeen. Lopputenttiin voi osallistua, kun C7
kurssitentti on hyväksytysti suoritettu.

Toteutustavat

Luentoja 30 tuntia. Ryhmätyötä 26 tuntia. Omaehtoinen itseopiskelu 14 tuntia. Ryhmäopetus täydentää ja syventää luento-opetusta. Opiskelijat analysoivat ryhmäopetuksessa ensin itsenäisesti röntgenkuvia, joiden löydökset selitetään yhteisesti. Opetuskuvastojen käyttö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kurssilla C7 on kurssitentti, johon sisältyy siihen mennessä annettu radiologian opetus alkaen kurssilta C1. Kurssitentissä on sekä kirjallisia että kuvakysymyksiä. Kurssitentin hyväksytty suorittaminen on edellytys lopputenttiin osallistumiselle. Lopputenttiin sisältyvät luennot, ryhmäopetus, soveltuvin osin opetuskuvastot ja kirjallisuus. Lopputentin voi suorittaa kurssin C12 opetuksen jälkeen. Lopputentti koostuu kirjallisesta osuudesta ja kuvien tulkintaosuudesta, jotka arvostellaan erikseen. Molemmista lopputentin osioista on saatava hyväksytty pistemäärä. Radiologian loppuarvosana määräytyy kurssitentin ja lopputentin yhteenlasketun pistemäärän mukaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennoilla ja käytännön harjoituksissa opetetut asiat.
2. Radiologia (Soimakallio-Kivisaari-Manninen-Svedström-Tervonen) WSOY 2005
3. Squire’s Fundamentals of Radiology (Novelline) Harvard University Press 2004

Lisätietoja

Hajautusta suunnitteilla Poriin ja Vaasaan.

Osa luentomateriaalista on englanninkielistä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C7-C8 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet