Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0185 Säteilysuojelu 2 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Assistentti Sami Koho, Solubiologia ja anatomia / Lääketieteellinen fysiikka ja tekniikka.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että valmistuvat lääkärit hallitsevat radioaktiivisen säteilyn ja röntgensäteilyn perusominaisuudet ja terveydelliset vaikutukset sillä tasolla kuin edellytetään lääkäreiltä, jotka lähettävät potilaita säteilyn käyttöä edellyttäviin toimenpiteisiin.

Tavoitteena on saada perustiedot ymmärtää mitä tarkoittaa potilaan altistuminen säteilylle ja mitä seurauksia on potilaan altistumisesta säteilylle toimenpiteen aikana sekä edellä olevaan pohjautuen arvioida toimenpiteen oikeutusta. Koulutuksessa annetaan perustiedot säteilyfysiikasta, säteilybiologiasta sekä säteilyn käytöstä terveydenhuollossa siinä laajuudessa kuin lait ja asetukset edellyttävät (ohje ST 1.7, Säteilyturvakeskus).

Sisältö

Säteilyfysiikkaa sisältäen mm. seuraavia aiheita: radioaktiivinen säteily ja röntgensäteily, säteilysuureet ja –yksiköt, säteilyn ja aineen vuorovaikutukset sekä säteilyn havaitseminen ja mittaaminen. Säteilybiologiaa sisältäen mm. seuraavia aiheita: säteilyn vaikutukset molekyyli-, solu- ja kudostasolla, säteilypalovamma, säteilysairaus ja säteilyn vaikutukset kehittyvään sikiöön. Säteilyn käyttöön liittyvä kansallinen ja EU lainsäädäntö.

Opintojakson sisältö kerrataan C12 lukuvuonna sädehoidon opintojakson yhteydessä.

Toteutustavat

Luentoja (12 t sisältäen kotitehtävien läpikäynnin 2 t), itseopiskelua (10 t). Osallistuminen luennoille on pakollista, pakottavasta syystä johtuvasta poissaoloista sovittava luennoitsijan kanssa erikseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Tentti koskien luentojen sisältöä sekä kotitehtävissä käsiteltyjä asioita.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali, säteilysuojelulainsäädäntö ja asetukset sekä Säteilyturvakeskuksen STohjeet
soveltuvin osin.

Lisätietoja

Säteilysuojelukoulutuksessa tuodaan esiin Suomen sitoutuminen eurooppalaisiin ja kansainvälisiin säteilysuojelun ohjeisiin ja määräyksiin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C7-C8 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet