Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0210 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 7 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Reidar Grénman

Osaamistavoitteet

Antaa korva-, nenä- ja kurkkutautiopin alalta ne tiedot ja taidot, jotka terveyskeskuslääkäri itsenäisessä työssään tarvitsee.
Opiskelijan pitää pystyä:
- Käyttämään tavallisimpia korvan, nenän nielun ja kurkunpään tutkimusmenetelmiä, diagnosoimaan tärkeimmät näiden alojen sairaudet, antamaan asianmukainen ensiapu tapaturmissa, hoitamaan tavallisimmat akuutit ja krooniset tautitilat ja suorittamaan tehtäväkenttään kuuluvia hoitotoimenpiteitä, arvioimaan mitkä tapaukset kuuluvat erikoislääkärin hoidettaviksi;
- selostamaan erikoislääkärin ja sairaalan erikoisosaston käytettävissä olevia diagnoosi- ja hoitomahdollisuuksia, tuntemaan foniatrian peruskäsitteet, tunnistamaan korva-, nenä ja kurkkutautien ja niihin läheisesti liittyvien muiden erikoisalojen ongelmakokonaisuuksia, selostamaan korva-, nenä ja kurkkutauteihin liittyvää lainsäädäntöä ja kuntoutuspalveluja.

Sisältö

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, kuulonhuolto, tasapainohäiriöt, puhe- ja äänihäiriöt, suu- ja hammassairaudet.
Yhdessä yleislääketieteen kanssa pidetään yhteisseminaari korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoisalaan kuuluvien oireiden/sairauksien tunnistamisesta ja hoidosta yleislääkärin kannalta.

Toteutustavat

Luento-opetus 42 t 0 t
Ryhmäopetus 64 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

MEDI0212 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, alkukuulustelu
MEDI0213 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lopputentti, 7 op

Kirjallinen kaikille pakollinen alkukuulustelu on ensimmäisen kurssiviikon lopulla. Alkukuulustelun läpäiseminen on vaatimuksena korvakurssin käytännöllisen jakson osallistumiseen. Uusintaan (kaksi kpl) saavat osallistua vain ne, jotka saavat hylätyn arvosanan varsinaisessa alkukuulustelussa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Luennot,
  • ryhmätyöharjoitukset ja
  • Korva-, nenä- ja kurkkutaudit ja foniatrian perusteet, Korvatieto Oy, Helsinki 2011. Kirja ostettavissa opetushoitajalta.
  • Suositeltava oheislukemisto: Korva-, nenä- ja kurkkutaudit. Päivystäjän opas. Atula, Blomgren (toim.). Duodecim 2008.

Lisätietoja

Turussa tapahtuva kansainvälinen opetus, joka antaa korva-, nenä- ja kurkkutautien perusopintojen sekä teoreettiset että käytännön valmiudet kansainvälisille opiskelijoille luentojen ja englanninkielisen ryhmäopetuksen muodossa. Ryhmissä on sekä kansainvälisiä opiskelijoita että heidän vapaaehtoisina tukihenkilöinään toimivia suomenkielisiä lääketieteen opiskelijoita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C7-C8 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet