Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0201 Neurologia 8 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Neurologia: Professori Seppo Soinila, Neurokirurgia: Dosentti Esa Kotilainen, Kliininen neurofysiologia: Professori Satu Jääskeläinen.
Edeltävät opinnot
MEDI0202 Kurssin alussa pidettävän neurologisen propedeuttisen opetuksen kertauskuulustelun vaatimuksena on hallita C5-lukukaudella annettu neurologinen opetus, C8 neurologian kurssin luento potilaan tutkimisesta sekä oppikirjan Soinila, Kaste: Neurologia (3. painos), kappale I Normaali hermosto ja kappaleesta II luku Neurologisen potilaan kliininen tutkiminen.

Osaamistavoitteet

Kurssin hyväksyttävästi suorittanut opiskelija pystyy tutkimaan neurologisen potilaan yleislääkäritasoista tutkimustekniikkaa käyttäen, diagnosoimaan hermoston vaurioiden aiheuttamia neurologisia muutoksia, hallitsemaan keskeisten neurologisten sairauksien tutkimus- ja hoitokäytännöt sekä hallitsemaan kiireellistä neurologista tutkimusta ja hoitoa vaativien sairauksien tunnistamisen ja avohoidossa olevan neurologisen potilaan jatkohoidon.

Kurssilla noudatetaan valtakunnallisesti hyväksyttyjä neurologian perusopetuksen oppimistavoitteita, jotka jaetaan kurssin alussa (ks. myös Medica)

Sisältö

Luennot: neurologisen potilaan tutkiminen, päänsärky, huimaus (yhdessä korvatautien oppiaineen kanssa), tajuton potilas ja aivokuolema, aivoverenkiertohäiriöt, dementoivat sairaudet (yhdessä psykiatrian oppiaineen kanssa), epilepsia (yhdessä kliinisen neurofysiologian
opettajan kanssa), multippeliskleroosi, hermoston vammat, Parkinsonin tauti ja muut liikehäiriöt, hermoston kasvaimet, selkäytimen ja perifeerisen hermoston sairaudet (yhdessä kliinisen neurofysiologian opettajan kanssa), neuropaattinen kipu, hermoston infektiot, neurologinen kuntoutus ja neurologisen potilaan seuranta terveyskeskuksessa, kliinisen neurofysiologian perusteet (kliinisen neurofysiologian opettaja), neuropsykologian perusteet, funktionaalinen kuvantaminen, (PET, SPECT, fMRI) aivojen sairauksissa (PET-keskus ja lääketieteellinen kuvantaminen). Neurokirurgian opetuksessa perehdytään neurokirurgisen potilaan tutkimiseen, aivokasvainten, aivoverenkiertosairauksien ja hydrokefalian neurokirurgiseen hoitoon, spinaalikirurgiaan ja funktionaaliseen neurokirurgiaan.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Hyväksyttävästi suoritettu neurologian propedeuttisen opetuksen kertauskuulustelu.

Toteutustavat

Luennot 37 tuntia neurologiaa, 6 tuntia neurokirurgiaa ja 8 tuntia kliinistä neurofysiologiaa.
Polikliininen ryhmäopetus (16 tuntia), ryhmäopetus aivohalvausyksikössä ja vuodeosastolla (7 tuntia), ryhmäopetus neurokirurgian osastolla (2 tuntia), kliinisen neurofysiologian demonstraatio (2 tuntia). Seminaarit 12 tuntia: Tapausseminaarit (8 tuntia), terveyskeskusharjoitteluun liittyvä seminaari (2 tuntia), vuodeosastoseminaari (2 tuntia). Harjoittelu 12 tuntia: harjoittelu neurologisessa päivystyspoliklinikassa (6 tuntia), harjoittelu vuodeosastolla (6 tuntia). Seminaarien valmistelu: Omatoimista opiskelua sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
Opetus annetaan TYKS:n neurologian ja neurokirurgian klinikoissa sekä kliinisen neurofysiologian yksikössä. Puolet kurssista saa neurologian vuodeosasto-opetuksen ja osan polikliinisesta opetuksesta Satakunnan keskussairaalassa (yhteensä 1 viikko).

Ongelmalähtöinen opetus tavallisimmista neurologisista sairauksista. Polikliininen ryhmäopetus, kliinisen neurofysiologian tutkimusdemonstraatio, vuodeosastoseminaarit.
Harjoittelu neurologisessa päivystyspoliklinikassa.
Ryhmäopetus ja harjoittelu aivohalvausyksikössä ja neurologisella vuodeosastolla sekä ryhmäopetus neurokirurgian osastolla.
Yhdessä yleislääketieteen kanssa pidetään yhteisseminaari neurologian erikoisalaan kuuluvien oireiden/sairauksien tunnistamisesta ja hoidosta yleislääkärin kannalta.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Työharjoittelu
  • suomeksi

Kirjallisen loppukuulustelun vaatimuksena ovat kurssilla käsitellyt asiat oppimistavoitteiden mukaisessa laajuudessa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määräytyy loppukuulustelun perusteella. Opintokokonaisuuden lopuksi järjestetään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirja: Soinila, Kaste: Neurologia, Kustannus Oy Duodecim, 3. painos, Helsinki 2012.

Lisätietoja

Opetuksessa otetaan huomioon monikulttuurisen väestön erityiskysymykset. Kursille hyväksytään hakemuksesta 3-4 kansainvälistä vaihto-opiskelijaa. Heidät sijoitetaan yhteen suomalaiseen ryhmään, joka saa opetuksen soveltuvilta osin englanninkielellä.
Vaihto-opiskelijoille järjestetään erillinen englanninkielinen seminaarisarja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C7-C8 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet