Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0271 Lääkärintoimen harjoittaminen ja lääkärintyöhön liittyvä sosiaaliturva 2 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Risto Tuominen, Kansanterveystiede, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelijat lääkärintoimen harjoittamisen kannalta keskeisiin lakeihin, säädöksiin ja viranomaismääräyksiin. Selvittää lääkärintyöhön liittyvän sosiaaliturvan perusteet ja lausuntojen laatimisen olennaisena osana potilaan hoitoa.

Kurssin käytyään opiskelija tietää käytännön lääkärin kannalta keskeiset lääkärin ja potilaan oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelija osaa soveltaa sosiaaliturvan perusteita käytännön työssä, tuntee lääkärinlausuntojen laatimisen laadulliset ja juridiset perusteet ja on harjoitellut käytännössä tärkeimpien lääkärinlausuntojen tekemistä.

Sisältö

Kliinisen työn kannalta keskeisten lakien ja asetusten pohjalta lääkärin ja potilaan oikeudet, tietosuoja ja lääkärin velvollisuudet. Lääkärintyöhön liittyvää sosiaaliturvaa keskittyen sairausvakuutus- ja työkyvyttömyyseläkelainsäädäntöön ja tärkeimpiin potilaalle kuuluviin sosiaalietuuksiin. Ryhmätöinä yleisimpien lääkärinlausuntojen kirjoittamista.

Toteutustavat

Luennot 4+1 t, osallistavat ryhmäluennot 2 x 3 t, pienryhmässä tapahtuva tehtävien valmistelu 2 x 2 t, tentti 1 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Ryhmätöiden suorittaminen. Tentti. Opintokokonaisuuden lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 • Lohiniva-Kerkelä M: Terveydenhuollon juridiikka. Talentum 2004
 • Hilkamo P (toim.): Toimeentuloturva. Edita (viimeisin painos) (http://www.varma.fi). Kappaleet: Lyhytaikainen sairaus, Pitkäaikainen sairaus ja työkyvyttömyys, Työtapaturma ja ammattitauti ja Kuntoutus
 • Sosiaali- ja terveysministeriö: Toimeentuloturva on osa sosiaaliturvaa (http://www.stm.fi/ toimeentulo, alakohtineen)
 • Kelan etuudet pähkinänkuoressa (http://www.kela.fi)
 • Medica-portaalissa oleva tai ilmoitettu aiheeseen liittyvä aineisto

Lisätietoja

Lääkärintoimen harjoittamisen opetuksessa käydään soveltuvin osin läpi suomalaisen ja ulkomaalaisen lainsäädännön ja lupakäytäntöjen eroja. Lisäksi käydään läpi ulkomaalaisten mahdollisuuksista toimia Suomessa ja suomalaisten mahdollisuuksista toimia ulkomailla.
Sosiaaliturvan opetuksessa katetaan myös EU-maista ja EU:n ulkopuolelta saapuvien sosiaaliturvaa Suomessa, sekä suomalaisten sosiaaliturvaa EU- tai muissa maissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C7-C8 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet