Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0160 Diagnostinen radiologia 2 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Hannu Aronen, Diagnostinen radiologia, Kliininen laitos

Osaamistavoitteet

Radiologinen diagnostiikka ja tutkimusindikaatiot. Radiologisen diagnostiikan merkityksen ymmärtäminen tautien määrityksessä ja hoidossa. Radiologisen diagnostiikan kustannushyötysuhde.
Saada yleiskäsitys radiologisten toimenpiteiden käytöstä. Opiskelijan tulee hallita yleisten kuvantamisen päivystystutkimusten indikaatiot ja osata omatoimista yleislääkäritasoisten rtg-tutkimusten tulkinta. Kuvantamismenetelmien periaatteet (röntgenkuvaus, tietokonetomografia, ultraäänitutkimus, magneettitutkimus, isotooppitutkimus). Kuvantamisen asema palvelujärjestelmässä.
Thoraxkuvan, natiiviabdomenin ja luuston röntgendiagnostiikkaa.
Keskeiset kuvantamisen päivystystutkimukset.
Kuvantamistutkimuksien indikaatiot ja hyödyt.
Yleislääkärin mahdollisuudet ja rajoitukset tulkita kuvantamistutkimuksia.
Kuvantamismenetelmien käytön eettiset ja lainsäädännölliset periaatteet.

Sisältö

Kuvantamismenetelmien käytön periaatteet (röntgenkuvaus, tietokonetomografia, ultraäänitutkimus, magneettitutkimus, isotooppitutkimus).
Kuvantamismenetelmien indikaatiot ja tutkimusstrategiat.
Sairaaloiden, terveyskeskusten ja kolmannen sektorin yhteistyö kuvantamispalvelujen käytössä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

MEDI0163 Diagnostisen radiologia kuvatentti
MEDI0162 Lopputentti, 2 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoilla ja käytännön harjoituksissa opetetut asiat.

Radiologia (Soimakallio-Kivisaari-Manninen-Svedström-Tervonen) WSOY 2005

Squire’s Fundamentals of Radiology (Novelline) Harvard University Press 2004

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C11-C12 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet