Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0441 Valmistuva lääkäri 1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Pilvi Schmidt, yleislääketiede, kliininen laitos yhdessä lukukausijohtaja Saila Kauhasen kanssa.

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on valmiuksia ja työkaluja oirelähtöiseen työskentelyyn ja käytännön lääkärin työssä selviytymiseen.
Opiskelija saa käsityksen lääkärin, erityisesti perusterveydenhuollossa toimivan lääkärin monipuolisesta työ- ja tehtäväkentästä.

Keskeisiltä lääkärin työn osa-alueilta opitaan käytännön työn valmiuksia. Erityisesti keskitytään sellaisiin osa-alueisiin, joita viimeisen opiskeluvuoden aikana ei muutoin ole opiskeltu eikä kerrattu.
Lääkärin työtä terveydenhuollossa opitaan ymmärtämään joidenkin keskeisten teemojen avulla.

Sisältö

Opintokokonaisuus luodaan useiden oppiaineiden yhteistyönä. Kokonaisuus sisältää oirelähtöisiä teemoja, joita käsitellään ennaltaehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen sekä sairauksien kansanterveydellisen merkityksen lähtökohdista. Osa teemoista pureutuu
lääkärin työhön osana terveydenhuoltojärjestelmää. Teemoja voidaan jonkin verran vaihdella lukuvuosittain.

Lääkärin etiikan uudet tuulet
Yleisimpien murtumien perushoito - konsultaatio terveyskeskuksesta
Ensihoito terveyskeskuksessa
Seksuaalisuus
Huimauspotilas perusterveydenhuollossa
Perusterveydenhuollon lääkäri kuntoutuksen viidakossa
Lapsipotilas vastaanotolla- kuumetta, kipua, miten hoidan?
Mitä LL-tutkinnon jälkeen?
Kulttuurit vastaanotolla

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

C12-kurssin opiskelija.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Osassa teemoja toteutuu äänestys, mikä antaa opiskelijoille mahdollisuuden itsearviointiin.
Opintokokonaisuuden lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Kolmen tunnin mittaisina sessioina sijoiteltuna lukukauden muun ohjelman lomaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C11-C12 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet