Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0461 Sotilaslääketiede: kenttä- ja katastrofilääkinnän perusteet 1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Matti Laato, Kirurgia, Kliininen laitos

Osaamistavoitteet

Tämän kirurgian sekä anestesiologian ja tehohoidon yhteisen opintojakson tavoitteena on antaa käsitys lääkärin tehtävistä ja pelastustoimen toiminnasta poikkeusolojen vaara-, tuho- ja sotatilanteissa sekä kyseiseen toimintaan varautumisesta.

Tavoitteena saada käsitys lääkärin ja lääkintähuollon tehtävistä erilaisissa vaara-, tuho- ja sotatilanteissa.
Kehittää opiskelijan valmiuksia antaa ensihoitoa ja organisoida toimintaa onnettomuustilanteissa.
Perehdyttää opiskelija puolustusvoimien lääkintähuollon tarpeisiin ja organisaatioon.

Sisältö

1. Biologiset uhkakuvat ja C-suojelulääkintä
2. Mielenterveyden häiriöt poikkeusoloissa
3. Puolustusvoimien rauhan- ja sodanaikainen terveydenhuoltojärjestelmä
4. Sotavammojen erityispiirteet
5. Ensihoito kentällä
6. Infektiotaudit poikkeusoloissa
7. Asevelvollisten palveluskelpoisuusluokittelu
8. Kansainvälisen kriisinhallinnan lääkintähuolto
Tutustuminen merivoimien kenttälääkintään, merivoimiin, varuskuntaan sen terveydenhuoltoon
ja merivoimien erityispiirteisiin
9. Merivoimien kenttälääkintä
10. SMM EPA:n ja MERIV:n esittely
11. Kiertokäynnit varuskunnassa ryhmittäin

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

C12-kurssin opiskelija.

Toteutustavat

Opetus järjestetään luento-opetuksena ja tutustumiskäyntinä merivoimien Pansion varuskuntaan. Jokainen opiskelija suorittaa verkkokurssin (löytyy www.terveysportti.fi -sivustolta, kohdasta Koulutus, verkkokurssit) ”Asevelvollisen palveluskelpoisuuden arviointi”. Suoritetusta kurssista opiskelija tulostaa itselleen todistuksen, jonka esittää opetushoitajalle. Tämän jälkeen suoritus merkitään opintorekisteriin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opintokokonaisuuden lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen jaettava oppimateriaali, luennot, demonstraatiot ja muu järjestetty opetus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C11-C12 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet