Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI1020 Anestesiologia, tehohoito, ensihoito ja kivunhoito 0 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Klaus Olkkola, Anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon klinikka, Kliininen laitos.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijoille yleislääkäreiltä vaadittavat elvytystaidot.

Opiskelija osaa johtaa hoitoelvytysryhmää sekä tietää elvytetyn potilaan välittömän jatkohoidon yleiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Sisältö

Elottoman potilaan ensihoito.

Toteutustavat

Simulaatio-opetus kliinisten taitojen oppimiskeskuksessa. Opetusta annetaan Turun lisäksi myös Porissa ja Vaasassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Elvytystentti (simulaatio ja mahdollisesti kirjallinen kuulustelu).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

6. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Elvytyksen Käypä hoito –suositus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C11-C12 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet