Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISU4008 Lääketieteen kirjoitusklinikka 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi
Vastuuhenkilö
Lehtori Arja Lampinen, Kielikeskus

Yleiskuvaus

Kurssilla tutustutaan tieteelliseen tyyliin ja tieteellisen esityksen piirteisiin. Opiskelija saa palautetta opinnäytteensä käsikirjoituksesta tai sen katkelmasta sekä suomen kielen opettajalta että muilta syventävien kirjallisen työn laatijoilta. Lisäksi kurssilla annetaan opastusta hyväksyttävän kypsyysnäytteen laatimiseen.

Osaamistavoitteet

Taito kirjoittaa suomen kielen normien ja tieteellisten käytänteiden mukaista tekstiä sekä muokata omaa tekstiä saadun palautteen pohjalta. Taito keskustella lääketiedettä edustavista suomenkielisistä teksteistä ja kommentoida niitä sekä antaa niistä palautetta. Taito löytää ja käyttää ajantasaisia kielenkäytön painettuja ja verkko-oppaita. Taito laatia hyväksyttävä kypsyysnäyte.

Sisältö

Tieteellinen asiatyyli ja sen käyttö. Tutkielman laatiminen asiasisällön rakenteen, kielen ja tyylin kannalta. Tieteellisen työn otsikointi ja sisällysluettelon laatiminen. Lähteiden käyttö ja lähteiden merkintä, lähdeluettelon laatiminen. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Suorituksen saaminen edellyttää noin 5 - –10 liuskan mittaisen oman tekstin toimittamista käsiteltäväksi ja siitä annettavan palautteen vastaanottamista, vertaispalautteen laatimista yhdestä toisen opiskelijan kirjoittamasta käsikirjoituksesta sekä muiden osallistujien tekstien kommentointia.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opiskelijan opinnäytteen osa tai muu sovittu materiaali, joka jaetaan ryhmän jäsenille Moodlessa. Moodlesta on saatavilla myös kurssin muu, kirjoittamista yleensä sekä erityisesti tieteellistä kirjoittamista käsittelevä materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C11-C12 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
Lääketieteelliset oppiaineet
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet