Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0511 Opettajatuutorointi 1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Outi Kortekangas-Savolainen, TUTKE
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opettajatuutorointi liittyy kiinteänä osana Lääkäriksi kasvaminen opintopolkuun. Tavoitteena on:
- auttaa opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja etenemisessä ja antaa palautetta opintojen etenemisestä
- edistää vuorovaikutusta opiskelijoiden ja opettajien sekä moniammatillisen henkilökunnan välillä
- edistää opiskelijan ammatti-identiteetin hahmottumista ja asiantuntijuuteen kasvamiseen

Sisältö

Opintokokonaisuuteen kuuluu ryhmä- ja henkilökohtaisia tapaamisia nimetyn opettajatuutorin kanssa. Näissä tapaamisissa käydään läpi opiskeluun ja oppimiseen liittyviä asioita ja keskustellaan omien ja tuutorin kokemusten perusteella lääkärin toimenkuvasta ja potilas-lääkäri-suhteesta. Erikseen annettavat tehtävät ja opiskelijoiden itsearvioinnit kootaan yhteen portfolioon ja toimivat tuutoritapaamisten runkona.
Opiskelijat ohjataan myös täyttämään ja päivittämään henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS), joka myös liitetään opiskelijan portfolioon.

Toteutustavat

Pienryhmä- ja henkilökohtaisia tapaamisia 11 tuntia
Luentoja 3 tuntia
Portfolio: Kirjalliset itsearvioinnit, esseet ja muut tehtävät
Opintosuunnitelmien (HOPS) tekoa ja päivitystä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi

Oheislukemistona aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Aktiivinen osallistuminen tapaamisiin ja esseiden laatiminen. Oppimisen ja ammatillisen kasvun itsearviointi portfoliossa. HOPS:in laatiminen ja vuosittainen päivitys. Suoritusten merkintä tapahtuu kuudennen opiskeluvuoden syksyllä.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät
6. vuoden syksy
6. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C11-C12 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet