Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0354 Diagnostiikka ja hoito I - Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Jaakko Hartiala, Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, Kliininen laitos
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kerrata: Yleisimpien sydän-, verenkierto-, hengitys- ja ruoansulatuselimistön sairauksien patofysiologia.

Osata selvittää: Keskeisten KLF-ISOT menetelmien periaatteet.

Hallita: KLF-ISOT -menetelmien valinta eri kliinisissä ongelmissa (ml. panos-hyötysuhde ja kontraindikaatiot)

Ymmärtää: Tulosten tulkinnan periaatteet (viitearvot, sairauksien vaikutus, lääkityksen vaikutus) ja menetelmien luotettavuuteen liittyvät rajoitukset

Osata suorittaa: EKG:n otto

Sisältö

C6: luentoja on 3 x 2h ja pienryhmäharjoituksia 3 x 2h, sekä EKG ottoharjoitus 2h

C11: luentoja on 4 x 2h ja pienryhmäharjoituksia 3 x 2h

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kliinisen fysiologian perusteet. Duodecim.2012.

Ryhmätöiden materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C11-C12 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet