Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0143 Ortopedia 4 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Hannu Aro, Ortopedia ja traumatologia, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Tämän usean oppiaineen muodostaman integroidun opintokokonaisuuden keskeisenä tavoitteena on antaa lääketieteen lisensiaatin tutkinnon loppuvaiheessa oleville opiskelijoille hyvät valmiudet oppia tutkimaan ortopedinen potilas, diagnostisoimaan tavalliset ortopediset sairaudet, osallistumaan kirurgisiin toimenpiteisiin ja suunnittelemaan tutkimus-, hoito- ja kuntoutusohjelmat pääpiirteittäin.

Osaamistavoitteet:
Oppia tunnistamaan hoitoa vaativat ortopediset sairaudet, tuntea niiden aiheuttamat oireet ja toimintahäiriöt sekä hallita ortopedisen potilaan kliininen tutkimus. Tietää ortopedisten sairauksien hoidon ja kuntoutuksen pääperiaatteet, hoidon kiireellisyys sekä oppia suorittamaan yleislääkärille kuuluvia ortopedisten potilaiden hoitotoimenpiteitä.
Ortopedia: Oppia tunnistamaan hoitoa vaativat ortopediset sairaudet, tuntea niiden aiheuttamat oireet ja toimintahäiriöt sekä hallita ortopedisen potilaan kliininen tutkimus. Tietää ortopedisten sairauksien hoidon ja kuntoutuksen pääperiaatteet, hoidon kiireellisyys sekä
oppia suorittamaan yleislääkärille kuuluvia ortopedisten potilaiden hoitotoimenpiteitä.

Sisältö

opetuskierrot: Kurssin aikana opiskelija tutkii hänelle osoitetut potilaat ja laatii opetuskertomuksen. Opetuskierto tapahtuu viikoittain ortopedian osastolla (os. 234 tai 235, TYKS, Kirurginen sairaala).
Osallistuminen leikkaussalityöskentelyyn: Opiskelija voi vapaaehtoisesti avustaa ortopedisten potilaiden leikkauksissa (TYKS, Kirurginen sairaala) ja päiväkirurgian yksikön toimenpiteissä (TYKS, T-sairaala).
Poliklinikkaharjoittelu: Poliklinikkapalvelu tapahtuu ortopedian erikoispoliklinikalla. Ortopedian potilastentti suoritetaan poliklinikkajakson aikana.

Toteutustavat

omat luennot 8 t, opetuspoliklinikka 8 t (sis. potilastentin), osastokierto 1 t, muu pienryhmäopetus 2 t, omatoiminen opiskelu 20 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Työharjoittelu
 • suomeksi

Opintokokonaisuudesta järjestetään yhteinen lopputentti, josta muodostuu opintokokonaisuuden arvosana joka on tutkintotodistuksen liitteessä.
Opintojakson lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 • Oppimateriaalina ovat opintokokonaisuuden teemat, luennot, kierrot ja pienryhmäopetukset sekä kirjallisuus.
 • Ortopedia, Kiviranta I., Järvinen M. ( toim.), Kandidaattikustannus Oy, viimeisin painos
 • Fysiatria, Duodecim 4. painos, Käypä Hoito suositukset niskan ja alaselän sairauksista sekä selkäydinvammoista.

Suositeltavaa kirjallisuutta:

 • Kallanranta Tapani, Rissanen Paavo, Vilkkumaa Ilpo: Kuntoutus. Duodecim, viimeisin painos

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C11-C12 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet