Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0421 Fysiatria 1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
LT Katri Laimi, Fysiatria, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

antaa yleiskuva alan diagnostiikasta sekä hoito- ja kuntoutusmenetelmistä erityisesti yleislääkärin praktiikkaa ajatellen. Kliinistä tutkimustekniikkaa ja löydösten tulkintaa havainnollistetaan ryhmätyössä.

Osaamistavoitteet:
Tuntea TULE:n tavallisimmat toimintahäiriöt ja ymmärtää niiden merkitys toimintakyvyn ja toimintaympäristön kannalta. Taidot tutkia ja hoitaa potilas itse tai yhteistyössä fysio- ja toimintaterapeutin tai apuvälineteknikon kanssa konsultoiden tarvittaessa fysiatria tai fysiatrian poliklinikkaa. Ymmärtää vajaakuntoisuutta potilaan ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Sisältö

Fysiatria erikoisalana (alan määritelmä, perusteet, keskeiset kliiniset ongelmat, hoito- ja kuntoutusmenetelmät) opiskellaan pääosin omatoimisesti. Yleisimmistä TULE-sairauksista alaselän ja niskan kipua käsitellään seminaareissa ja integroidun opetuksen teemaluennoissa; esimerkkinä vaikeavammaisen kuntoutusprosessista on selkäydinvamma (seminaari). Luentoja on lisäksi kivusta, lihasvoiman harjoittamisesta, kävelyanalyysista ja raaja-amputoidun kuntoutuksesta. Ryhmätyössä esitellään rangan kivusta tai toimintahäiriöstä kärsivän potilaan kliiniseen tutkimukseen sopivia menetelmiä. Pienryhmäopetuksena fysiatrian poliklinikka 2,5 t, joka keskittyy selän ja niskan ongelmatiikkaan.

Toteutustavat

seminaarit 6t, luennot 4t, pienryhmäopetus poliklinikalla 2,5 t, omatoiminen opiskelu 10,5 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opintokokonaisuudesta järjestetään yhteinen lopputentti, josta muodostuu opintokokonaisuuden arvosana joka on tutkintotodistuksen liitteessä.
Opintojakson lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalina ovat opintokokonaisuuden teemat, luennot, kierrot ja pienryhmäopetukset sekä kirjallisuus

  • Ortopedia, Kiviranta I., Järvinen M. ( toim.), Kandidaattikustannus Oy, viimeisin painos
  • Fysiatria, Duodecim 4. painos, Käypä Hoito suositukset niskan ja alaselän sairauksista sekä selkäydinvammoista.

Suositeltavaa kirjallisuutta:

  • Kallanranta Tapani, Rissanen Paavo, Vilkkumaa Ilpo: Kuntoutus. Duodecim, viimeisin painos

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C11-C12 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet