Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0422 Kuntoutus 1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Dos. Olli Tenovuo, Kuntoutusoppi, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan tulee pystyä toteamaan kuntoutuksen tarve, tietää kuntoutusmuodot ja niiden järjestäminen käytännössä, tekemään kuntoutustutkimus sekä toiminta- ja työkyvyn määritys, laatimaan kuntoutussuunnitelma sekä tarvittavat lausunnot

Osaamistavoitteet
Arvioida lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen tarvetta ja niiden toteuttamistapaa. Ymmärtää kuntoutuksellista lähestymistapaa. Tuntea pääpiirteissään kuntoutusetuudet ja kuntoutuksen eri toimijat.

Sisältö

Lääkinnällisen kuntoutuksen eri muodot.
Avohoidon terapiat: fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, psykoterapia, neuropsykologinen kuntoutus.
Kuntoutustutkimus. Apuvälinehuolto. Laitoskuntoutus
Sopeutumisvalmennus. Kuntoutusohjaus. Muut näihin rinnastettavat toimenpiteet Pienryhmäopetuksena kuntoutustutkimuspoliklinikka 2 t, jossa tehdään mm. kuntoutussuunnitelma.

Toteutustavat

Yhteinen teemaopetus I-IV (seminaarit) 13,5 t:
Ortopedia 7,5 t, fysiatria 2 t, kuntoutus 1 t, neurokirurgia 1 t, kansanterveystiede 1 t, lastenkirurgia
½ t,
Ortopedia: omat luennot 8 t, opetuspoliklinikka 8 t (sis. potilastentin), osastokierto 1 t, muu
pienryhmäopetus 2 t, omatoiminen opiskelu 20 t
Fysiatria: seminaarit 6t, luennot 4t, pienryhmäopetus poliklinikalla 2,5 t, omatoiminen opiskelu
10,5 t
Kuntoutus: luennot 2 t, pienryhmäopetus poliklinikalla 2 t, omatoiminen opiskelu 4 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

luennot 2 t, pienryhmäopetus poliklinikalla 2 t, omatoiminen opiskelu 4 t

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalina ovat opintokokonaisuuden teemat, luennot, kierrot ja pienryhmäopetukset
sekä kirjallisuus.

  • Ortopedia, Kiviranta I., Järvinen M. ( toim.), Kandidaattikustannus Oy, viimeisin painos
  • Fysiatria, Duodecim 4. painos, Käypä Hoito suositukset niskan ja alaselän sairauksista sekä selkäydinvammoista.

Suositeltavaa kirjallisuutta:

  • Kallanranta Tapani, Rissanen Paavo, Vilkkumaa Ilpo: Kuntoutus. Duodecim, viimeisin painos

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C11-C12 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet