Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI0431 Kliininen syöpätautioppi 4 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Heikki Minn, kliininen syöpätautioppi, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy syövän ei-kirurgiseen hoitoon, syöpäpotilaiden tutkimukseen, hoitoon ja seurantaan. Luento-opetuksen tavoite on toimia johdantona syöpätauteihin erikoisalana ja antaa yleiskuva syövän diagnostiikan ja hoidon kehityksestä.
Kierrot, seminaarit ja poliklinikkaopetus ovat potilas- ja ongelmakeskeisiä ja niissä perehdytään käytännön onkologiaan.
Opiskelija ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen ja osaa soveltaa niitä vaikeista asioista ja hoitopäätöksistä kommunikoitaessa. Opiskelija ymmärtää saattohoidon päätöksenteon periaatteet. Opiskelija hallitsee kivunhoidon perusperiaatteet.

- Tiedot: Keskeisimpien syöpien hoitoperiaatteet ja yleislääkärin tarvitsemat tiedot hoidoista ja syöpäpotilaiden seurannasta.
- Taidot: Osata hoitaa tai ohjata oikeaan yksikköön hoitoon.
- Asenteet: Ymmärtää syöpäpotilasta eri taudin vaiheissa.

Sisältö

Syöpäpotilaan tutkiminen, syöpäbiologian perusteet, yleisimpien syöpätautien diagnostiikka ja hoito, syövän hoidon perusteet, syöpäpotilaan jälkiseuranta, parantumatonta syöpää sairastava potilas avohoidossa, syöpäkivun hoito ja kuolevan potilaan kohtaaminen. Vuorovaikutus ja saattohoitopäätöksen teko.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Suorittanut vähintäänkin lääketieteen perusopetuksen kurssin ja hallitsee potilaan kliinisen
tutkimuksen.

Toteutustavat

Luennot 24 t, seminaarit 10 t, opetuskierrot 12 t, omatoimista opiskelua 34 t. Opetussisältöinen
vierailu saattohoitokotiin 3 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Työharjoittelu
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opintojaksosta järjestetään yhteinen lopputentti josta muodostuu opintojakson arvosana, joka on tutkintotodistuksen liitteessä.
Opintojakson lopuksi tehdään palautekysely, jonka tuloksia hyödynnetään koulutuksen kehittämistyössä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Joensuu, Roberts, Kellokumpu-Lehtinen: Syöpätaudit, Kustannus Oy Duodecim, 2013

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C11-C12 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet