Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDS3010 Tiedonhaun opetus (kotimaiset tietokannat, harjoitustehtävät) 0–1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, syventävät opinnot
Vastuuhenkilö
Informaatikko Leeni Lehtiö, Lääketieteellinen kirjasto

Osaamistavoitteet

Informaatiolukutaidon kehittyminen sekä taito hakea ja paikantaa tietoa keskeisistä kotimaisista terveystieteiden tietokannoista. Kyky käyttää itsenäisesti kirjaston palveluita ja tietoaineistoja.

Sisältö

Tiedonhaun opetuksessa perehdytään Turun yliopiston kirjaston tarjoamiin tiedonhakumahdollisuuksiin sekä opetellaan käyttämään tietokantoja (mm. Medic ja Terveysportti) ja kirjaston tietoaineistoja (mm. e-lehdet ja e-kirjat).
Lisäksi tutustutaan viitteidenhallintaan. Tiedonhaun opetuksen
harjoitustehtävissä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan meneillään olevan aineopetuksen kurssien aihepiirejä.

Toteutustavat

Luennot/harjoitukset 6 h, Moodlessa oleva opintokokonaisuuteen liittyvä aineisto ja tiedonhaun harjoitustyöt, omatoiminen opiskelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemistona aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C1-C2 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
Lääketieteelliset oppiaineet
Hammaslääketieteen laitos
Hammaslääketieteen laitos
D2
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet