Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDS3011 Tiedonhaun opetus (kansainväliset tietokannat, harjoitustehtävät) 0–1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, syventävät opinnot
Vastuuhenkilö
Informaatikko Leeni Lehtiö, Lääketieteellinen kirjasto
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Informaatiolukutaidon kehittyminen sekä taito hakea ja paikantaa tietoa keskeisistä kansainvälisistä terveystieteiden tietoaineistoista. Kyky käyttää itsenäisesti kirjaston palveluita ja tietoaineistoja.

Sisältö

Tiedonhaun opetuksessa perehdytään Turun yliopiston kirjaston tarjoamiin tiedonhakumahdollisuuksiin sekä opetellaan käyttämään tietokantoja (mm. PubMed ja Web of Science) ja kirjaston tietoaineistoja (mm. e-lehdet ja e-kirjat).
Tiedonhaun opetuksen harjoitustehtävissä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan meneillään olevan aineopetuksen kurssien aihepiirejä.

Toteutustavat

Luennot/harjoitukset 4 h, Moodlessa oleva opintokokonaisuuteen liittyvä aineisto ja tiedonhaun harjoitustyöt, omatoiminen opiskelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksyttävästi suoritetut harjoitustyöt C2 ja C3 lukukausilta. Suoritusmerkintä (1 op) annetaan C3:lla.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemistona aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Lisätietoja

LL-tutkintoon kirjaus on C2 ja HLL-tutkintoon MEDI0063 jälkeen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C3-C4 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
Lääketieteelliset oppiaineet
Hammaslääketieteen laitos
Hammaslääketieteen laitos
D3
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet