Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDS3006 Epidemiologian perusteet 1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, syventävät opinnot
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Sakari Suominen, Kansanterveystiede, Kliininen laitos

Osaamistavoitteet

Epidemiologisen tutkimuksen merkityksen, menetelmien ja virheiden tuntemus sekä taito arvioida kriittisesti epidemiologisia tutkimusasetelmia ja epidemiologisin menetelmin saatuja tuloksia.

Sisältö

Epidemiologisen tutkimuksen peruskäsitteet.
Sairauksien ja altisteiden mittaaminen.
Epidemiologisen tutkimuksen asetelmat, virhelähteet ja tulosten tulkinta.
Näyttöön perustuva lääketiede.

Toteutustavat

Luennot (8 t).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.
Oheiskirjallisuus: Koskenvuo M. Kansantaudit. Turun yliopisto. Turku 2001. ss 63-131.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C3-C4 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
Lääketieteelliset oppiaineet
Hammaslääketieteen laitos
Hammaslääketieteen laitos
D4
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet