Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDS3101 Biostatistiikan perusteet 3 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, syventävät opinnot
Vastuuhenkilö
Biostatistikko Eliisa Löyttyniemi, Biostatistiikka

Osaamistavoitteet

Biostatistiikan perusteet, hypoteesitestauksen ajattelumalli ja tieteellisen todistuksen tekeminen tutkimusaineiston perusteella.

Sisältö

Tilastotiede lääketieteellisessä tutkimuksessa.
Tutkimusasetelmat
Aineiston kuvailu
Tilastollinen päättely
Otoskoon laskeminen
Tilastollisten analyysien periaatteet ja perusmenetelmät

Vaadittavat opintosuoritukset

MEDS3102
MEDS3103

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
harjoitustyö on *2 ja tentti *1

Suositellut suoritusajankohdat

Kuuluun klinikkakynnykseen

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C3-C4 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
Lääketieteelliset oppiaineet
Hammaslääketieteen laitos
D4
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet