Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDS3007 Lääketieteellinen etiikka: käytäntö ja teoria 1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, syventävät opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Veikko Launis, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Lääkärin ja hammaslääkärin työhön ja terveystieteelliseen tutkimukseen liittyvät eettiset ongelmat ja niiden taustalla piilevät kulttuuriset tekijät sekä niiden ratkaisemiseen tarvittavat keinot ja ohjeistukset.

Taito tunnistaa eettisesti vaikeita tilanteita, hankkia tietoa sekä käyttää eettistä harkintaa niiden ratkaisemisessa.

Sisältö

Ongelmatapausten käsittely opiskelijan kokemuspiirin pohjalta. Eettisten ongelmien määrittely. Eettisiin ohjeisiin ja suosituksiin tutustuminen. Ratkaisujen kytkeminen etiikan teorioihin ja yhteiskunnallisiin arvoihin.

Toteutustavat

Luentoja ja ryhmäkeskusteluja 12 tuntia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu tai miniesseen laatiminen luentojen päätyttyä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pekka Louhiala ja Veikko Launis: Parantamisen ja hoitamisen etiikka. Edita 2009. Muu oppimateriaali ilmoitetaan ja jaetaan kurssilla tai Medica-verkossa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
C5-C6 lääketieteen opinnot (LL-tutkinto, keskeiset opinnot)
Lääketieteelliset oppiaineet
Hammaslääketieteen laitos
D8
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet