Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Kliininen laitos » Opintoprojektit ja valinnaispolut
ANET6016 Anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon opintoprojekti 50 op
Vastuutaho
Anestesiologia ja tehohoito
Vastuuhenkilö
Professori Klaus Olkkola

Yleiskuvaus

Suuntautumisvaihtoehto: Anestesiologia, tehohoito ja ensihoito

Anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon klinikka järjestää anestesiologian, tehohoidon ja ensihoidon opintoprojektin, jonka laajuus on 50 opintopistettä. Opintoprojektin tavoitteena on syventää opiskelijoiden tietoa anestesiologiasta, tehohoidosta ja ensihoidosta sekä antaa valmiuksia työskennellä anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuvana lääkärinä sekä osin myös ensihoidossa. Opetusmuotoina ovat luennot, seminaarit, omatoiminen opiskelu ja käytännön harjoittelu. Lisäksi projektin osana kirjoitetaan kirjallinen tutkielma. Opintoprojektien vastuuhenkilö on professori Klaus Olkkola ja yhdyshenkilönä klinikan kliininen opettaja.

Opiskelijoiden tulee kerätä suorituksia klinikan tarjoamista vaihtoehdoista vähintään 50 opintopisteen verran. Vaihtoehtoisesti suorituksia voi kerätä myös mm. anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärikoulutuksen teoreettisista kurssimuotoisista opinnoista. Kukin opiskelija vastaa tämäntyyppisten koulutustilaisuuksien osallistumismaksuista itse. Opiskelijoille jaetaan projektin alussa lokikirja ja opintojen edistymistä seurataan sen avulla. Aktiivinen osallistuminen vähintään vuoden ajan klinikan järjestämään koulutukseen on pakollista. Pakollista on myös osallistuminen vähintään yhteen kirjatenttiin (ks. anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon valinnainen opetus), käytännön harjoittelu (vähintään 3 opintopisteen verran) sekä kirjallinen tutkielma, jonka laajuus on asetuksen mukaan vähintään 20 opintopistettä. Myös useamman kuin yhden kirjatentin voi suorittaa.

Käytännön harjoittelu toteutuu tarkoituksenmukaisimmalla tavalla työskentelemällä anestesiologian ja tehohoidon lääkärin sijaisena tai amanuenssina. Toissijaisesti harjoittelun voi suorittaa päivystysharjoitteluna (vähintään 10 × 8 tuntia). Tehohoitoon liittyvissä opintoprojekteissa voi käytännön harjoittelun suorittaa vaihtoehtoisesti osallistumalla aikuisten teho-osaston potilaskiertoihin ja muuhun työskentelyyn klo 7.45-11.00 yhteensä 40 kertaa tai vaihtoehtoisesti neljän viikon ajan klo 7.45-15.30. Ensihoitoon keskittyvissä opintoprojekteissa on vaihtoehtona harjoittelu ensihoitoyksikössä. Tiedekunnan yleisperiaatteiden mukaisesti samaa opintosuoritusta ei voi hyödyntää kuin yhden kerran.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintosuoritus

Ajankohta ja laajuus

OP

Osallistuminen erikoistuvien lääkäreiden torstaiseminaareihin (osallistumiskertoja oltava vähintään 6)

Torstaisin 9 kertaa/vuosi klo 14.00-18.00, 0,35 op/kerta

2-10

Klinikan maanantaikokoukset

Lukukausien aikana maanantaisin klo 08.00-09.00, 0,075 op/kerta

0-8

Eval-toimipaikkakoulutus perjantaisin

Vähintään yksi koulutustilaisuus viikoittain lukukausien aikana, 0,075 op/kerta

0-8

Kirjatentti (pakollinen)

Ks. anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon valinnainen opetus. Opintoprojektiin liittyen voi suorittaa myös useampia kirjatenttejä.

1,5-8

Kirjallinen tutkielma anestesiologiasta, tehohoidosta tai ensihoidosta (pakollinen)

 

vähintään 20

Käytännön harjoittelu (pakollinen)

 

3-24

Ensihoidon valinnainen opintojakso (suositellaan kaikille opintoprojektiin osallistuville)

C7 tai sen jälkeen

5

Yhteensä

 

50

Lisätietoja

Opiskelijoiden valinta ATEK-klinikan syventävien opintojen opintoprojekteihin tapahtuu kaksivaiheisesti:
1. Ensimmäisessä vaiheessa opintoprojekteihin halukkaita pyydetään ilmoittautumaan sähköpostin välityksellä toimistosihteeri Aulikki Paakkunaiselle (aulikki.paakkunainen@tyks.fi). Ilmoittautua voi milloin vain, mutta uudet opiskelijat aloittavat opiskelun aikaisintaan ollessaan kurssilla C7 syyslukukaudella. Syyslukukauden aikana kaikki projekteihin ilmoittautuneet voivat osallistua vapaasti ATEK- klinikan tarjoamaan opetukseen (ks. tarkemmin eri opintoprojektien kohdalta). Opiskelijat saavat lokikirjan, jonka avulla he voivat seurata opintojensa edistymistä. Syksyn aikana klinikka seuraa opiskelijoiden aktiivisuutta laskemalla kuinka moneen eri tilaisuuteen kukin opiskelija syksyn aikana osallistuu. Aktiivisuuslaskentaan otetaan mukaan ATEK-klinikan maanantaikokoukset (maanantaisin klo 08.00-08.45), erikoistuvien lääkäreiden torstaiseminaarit (ks. ajankohdat osoitteesta http://www.med.utu.fi/anestesia/opiskelu/meetingohjelmat/) sekä erikoistuvien lääkäreiden perjantaikoulutukset (perjantaisin klo 14-15). Osallistuminen ensimmäiseen vaiheeseen ei takaa, että opiskelija pääsee suorittamaan varsinaisia syventäviä opintoja ATEK-klinikkaan.
2. Toisessa vaiheessa valitaan lopullisesti ne 2-8 opiskelijaa, jotka hyväksytään suorittamaan 50 opintopisteen opintoprojekteja. Valinta perustuu syksyn aikana osoitettuun aktiivisuuteen (40 % painotus) sekä anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon lopputentin arvosanaan (60 % painotus). Näillä perusteilla kutsutaan 8-12 opiskelijaa haastatteluun, jonka perusteella syventävien opintoprojektien opiskelijaryhmä valitaan. Haastattelua varten kunkin opiskelijan tulee esittää yhdelle A4-sivulle mahtuva korkeintaan 600 sanan alustava ”tutkimussuunnitelma” aiheesta, mistä he haluaisivat tehdä syventävien opintojen tutkielman. Ne seminaareihin osallistuneet opiskelijat, jotka eivät pääse syventäviin opintoprojekteihin saavat syksyn opinnoista opintopisteitä sen mukaan, kuinka paljon ovat osallistuneet opetukseen. Opintoprojekteihin otettavien opiskelijoiden lukumäärä riippuu vuosittain tarjolla olevien mielekkäiden tutkielma-aiheiden määrästä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria