Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS1011 Ympäristönsuojelu ja yhteiskunta 3 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
prof. Harri Andersson, VTM Sanna Joronen ja arkkit. Viri Teppo-Pärnä

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija ympäristönsuojeluun yhteiskunnallisena ilmiönä.

Sisältö

Ihmisen ja luonnon suhde; rakennetun ympäristön suojelu; maisemansuojelu; kulttuuriarvojen suojelu; kaavoitus ja maankäytön suunnittelu; alkuperäisen luonnon suojelun ja luonnonvarojen käytön yhteydet rakennetun ympäristön säätelyyn; ympäristönsuojelun taloudellinen ohjaus; ympäristöetiikka.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentti perustuu luento-opetukseen ja mainittuihin oppimateriaaleihin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuudesta sovitaan kurssin alkaessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
YMPÄRISTÖTIETEEN PERUSOPINNOT (Ympäristötiede)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet