Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS4840 Ympäristökemia 4 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleisimmät ja ajankohtaisimmat kemialliset ilmiöt, jotka tapahtuvat ympäristössämme. Opiskelija ymmärtää ilma-, vesi- ja maaperäkemiaa sekä ihmisen toiminnan vaikutusta niihin. Opiskelija osaa kuvata kemiallisten tekijöiden alkuperää, reaktioita, kulkeutumista sekä vaikutuksia.

Sisältö

Kurssin keskeisiä aihepiirejä ovat stratosfäärin kemia (otsonikerros), troposfäärin kemia (ilmansaasteet ja kemiallinen reaktiivisuus), kasvihuoneilmiö ja ilmaston lämpeneminen, veden kemia, toksiset orgaaniset kemikaalit sekä toksiset raskasmetallit. Kurssilla tutustutaan arkipäivän kemikaaleihin sekä käydään läpi vihreään kemiaan liittyviä asioita. Kurssin seuraaminen ei edellytä laajoja kemian perustietoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 14 t 0 t

Itsenäinen työskentely tapahtuu verkossa.
Työpajat 14 h

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen luento- ja verkko-opetukseen sekä työpajoihin

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssin arvosana määräytyy verkko-opinnoista ja työpajoista saatavien yhteispisteiden perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodlessa, luennoilla ja työpajoissa jaettava materiaali sekä luentomuistiinpanot.

Lisätietoja

Ei kemian pääaineopiskelijoille. Kurssille ilmoittaudutaan Moodlessa viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet