Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS6039 Ympäristötieto 2 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
Informaatikko Tapio Saario, Lounais-Suomen ympäristökeskus

Osaamistavoitteet

Opiskelijan perehdyttäminen ympäristötiedon hakuun.

Sisältö

Opintojakson tarkoitus on kehittää opiskelijoiden tiedollisia ja taidollisia valmiuksia ympäristötiedon hankinnassa. Kurssilla käsitellään mm. ympäristötiedon kotimaisia tuottajia, tietorekisterien käyttöä, tiedon hallintaa sekä ympäristötiedon hakua internetistä.

Toteutustavat

Luento-opetus 24 t ja itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet