Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE6010 Matemaattinen kirjoittaminen 1 op
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Tuomas Nurmi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Kurssin käynyt opiskelija osaa kirjoittaa
kieliopillisesti moitteetonta matemaattista tekstiä ja hallitsee
matemaattisen tekstin kirjoittamiseen soveltuvat tietokoneohjelmat.
Opiskelija tuntee alansa tärkeimmät tieteelliset tietokannat ja osaa
etsiä tietoa monipuolisesti. Kurssin jälkeen opiskelijalla on valmiudet
matematiikan ja tilastotieteen kirjallisten töiden aloittamiseen.

Sisältö

Esitellään LaTeX- ja Mathematica-ohjelmat, tiedonhaun
perusperiaatteet sekä matematiikan ja tilastotieteen aloilla yleisimmin
käytetyt tieteelliset tietolähteet, erityisesti kirjaston tarjoamat
sähköiset palvelut. Käsitellään tieteellistä viestintää ja kielioppia
matemaattisen tekstin kirjoittamisen näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede