Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SMAT5306 Todennäköisyyslaskennan jatkokurssi 4 op
Vastuutaho
Sovellettu matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Stefan Emet
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Kurssin TILM3553 Todennäköisyyslaskennan peruskurssin sijaan pohjatiedoiksi käy myös SMAT5001 Todennäköisyyslaskenta I.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää satunnaisvektoreihin liittyvät peruskäsitteet ja -tulokset ja osaa soveltaa niitä.

Sisältö

Perehdytään satunnaisvektoreihin: satunnaismuuttujien yhteisjakautumiin, riippumattomuuteen, muunnosten jakautumiin, todennäköisyydet- ja momenttigeneroiviin funktioihin, raja-arvolauseisiin ja ehdollisiin jakautumiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Demonstraatiot Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste. Kurssin oheislukemistoksi sopii mm. Ghahramani: Fundamentals of Probability: With Stochastic Processes.

Lisätietoja

Kurssin asiat sopivat esitiedoiksi kurssille Stokastiset prosessit. Kurssi ei voi sisältyä samaan
tutkintoon opintojakson Todennäköisyyslaskenta II kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
M3
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Valinnaiset aineopinnot (Matematiikka)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Valinnaiset aineopinnot (Sovellettu matematiikka)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede