Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKO_2038 Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytiede
Vastuuhenkilö
Mikko-Jussi Laakso

Osaamistavoitteet

Kurssilla tutustutaan olio-ohjelmointikielen peruskäsitteisiin ja rakenteisiin, opetellaan ohjelmoinnissa tarvittavaa algoritmista ajattelua sekä hankitaan editorin ja kääntäjän kanssa työskentelyyn riittävä käytännön ohjelmointitaito. Keskeisin tavoite on oppia laatimaan pieniä, toimivia, 1-3 aliohjelman laajuisia sovelluksia, jotka perustuvat peräkkäisyyteen, valintaan ja toistoon.

Sisältö

Oppimisen apuvälineenä ja esimerkkiohjelmointikielenä kurssilla on Java. Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat ohjelmien kirjoittaminen editorilla, kääntäjän käyttäminen, hyvä ohjelmointitapa, muuttujat, viittaukset, taulukot, peruskontrollirakenteet, syöttö ja tulostus, algoritminen ongelmanratkaisu, modulaarisuus, metodit, alku- ja loppuehdot sekä rekursio. Kurssilla tutustutaan myös olioihin ja niiden käyttöön, mutta omien olio-ohjelmointia edustavien luokkien muodostaminen ei kuulu kurssin aihepiiriin. Opiskelijalta edellytetään teorian opiskelun lisäksi kurssin alusta asti jatkuvaa, itsenäistä käytännön harjoittelua kääntäjällä. Demonstraatiotehtävät ratkaistaan kääntäjää käyttäen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Ryhmäopetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 99 t 0 t

Luento- ja tutoriaaliopetus 28h
Pienryhmäopetus (demonstraatiot) 8 h
ViLLE –tehtävät, Itsenäinen opiskelu ja mentorointiin osallistuminen 99 h

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Perusopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
Opintokokonaisuudet