Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM3111 Aineopintojen lopputentti 9 op
Vastuutaho
Biokemia
Edeltävät opinnot
Tämän kirjan itseopiskelu on huomattavasti helpompaa, jos on jo suorittanut biokemian perus- ja aineopinnot. Ajatus on se, että aineopintojen lopputentti olisi viimeinen aineopintovaiheen opintosuoritus.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on muodostaa hyvä yleiskäsitys biokemian keskeisten osa-alueiden (biokemialliset vuorovaikutukset, bioenergetiikka, metabolia ja geneettisen informaation reitit) tärkeimmistä toiminnoista ja periaatteista.

Sisältö

-

Toteutustavat

Kirjan itseopiskelu

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Tentin voi suorittaa yhdessä, kahdessa tai kolmessa osassa [Kahdessa osassa: Osa 1/2, kappaleet 11-19 (5 op) ja osa 2/2, kappaleet 20-28 (4 op). Kolmessa osassa: Osa 1/3 kappaleet 11-16 (3 op), osa 2/3 kappaleet 17-22 (3 op) ja osa 3/3 kappaleet 23-28 (3 op)]. Tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä on yksiselitteisesti mainittava, minkä osatentin aikoo suorittaa. Tentissä on yleensä 3-4 esseekysymystä, joista kustakin voi maksimissaan saada 12 pistettä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hyväksytty suoritus edellyttää 50% maksimipistemäärästä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Nelson, D.L. & Cox, M.M: Lehninger Principles of Biochemistry (4., 5. tai 6. painos) kappaleet 11-28. Tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava, minkä painoksen mukaan tentin suorittaa.  

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet