Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM1102 Biokemian ja solubiologian perusteet - valinnainen opinto 3 op

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on että opiskelija hankkii tai kertaa perustiedot biokemiasta ja solubiologiasta, niin että hänen on helpompi suoriutua biokemian koulutusohjelmaan liittyvistä vaativammista kursseista.

Sisältö

Oppikirja sisältää biokemian ja solubiologian perusteet

Toteutustavat

Oppikirjaan perustuva kuulustelu

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Oppikirjaan perustuva kuulustelu

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
arvosteluasteikko 1-5, hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 50% tentin maksimipistemäärästä

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Heino, J., Vuento, M: Biokemian ja solubiologian perusteet, 3. painos, 2014

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet