Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
ÅA424101 Processteknikens grunder 6 ECTS
Organised by
Biotechnology (tech. field)
Preceding studies
Beskrivning av andra förkunskaper: Mekanik, hydrostatik och värmelära enligt skolfysiken. Termodynamik, strömningsmekanik och värmelära.

General description

This course is taught at Åbo Akademi. The primary teaching language is Swedish. More details about the course available at Åbo Akademi's MinPlan system.

Learning outcomes

Att lärä processtekniska beräkning med andvändning av energi- och massbalanser, att introducera termodynamik, värmeteknik och strömningslära för de studerande och ge en översikt-introduktion i apparatteknik och reglerteknik. Lärandemål: Att ge första kunskaper i fysiska processer som är viktiga för (kemisk) processteknik, dvs balansekvationer, termodynamik, strömningslära och värme- och massöverföring.

Contents

Storheter, måttenheter, ekvationer och dimensionslösa variabler. Energi, energiformer, energiomvandling. Energi- och massbalanser. Första och andra huvudsatsen, energiefficiens. Jämvikt. Tilståndsdiagram. Värmeväxlare och ångteknik. Rörströmning. Värmeöverföring genom ledning, konvektion och strålning. Översiktintroduktion i apparatteknik och reglerteknik.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 44 h 0 h
Seminar 1 h 0 h
Exercises 10 h 0 h

Föreläsningar (44.00h), Övningar med handledning (uppgifter lämnas in) (10.00h), Seminarietillfällen (1.00h)

Teaching language

Swedish

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Participation in classroom work
  • In Swedish
Exercise(s)
  • In Swedish
Written exam
  • In Swedish

Evaluation

Numeric 0-5.

Study materials

Kursens hemsida
http://www.abo.fi/fak/tkf/vt/Eng/education_PTG.htm
http://users.abo.fi/rzevenho/kursRZ.html

Kurskompendium "Processteknikens grunder" / "Introduction to processenginering" av R. Zevenhoven. Transparanger och tilläggsmaterial av R. Zevenhoven. Allt finns på internet under http://users.abo.fi/rzevenho/kursRZ.html

Vi behov kan följande böcker rekommenderas som extrastöd:

D.A. Kaminsky & M.K. Jensen, "Introduction to thermal and fluids engineering", Wiley, 2005. (I kursbiblioteket).

R.H. Turns "Thermal-fluids sciences", Cambridge Univ. Press, 2006. (I kursbiblioteket).

Belongs to following study modules

Department of Biochemistry
2014–2015
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
Implementation details are unavailable.
Department of Biochemistry
DP in Biochemistry
DP Bachelor of Science in Tech. (Biotechnology)
DP in Biochemistry
DP in Food Chemistry
DP in Molecular Biotechnology and Diagnostics
DP on Molecular Biology and Bioenergetics
DP in Biotechnology
Finnish Study Modules