Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
ÅA419106 Introduktion till system- och reglerteknik 3 ECTS
Organised by
Biotechnology (tech. field)

General description

This course is taught at Åbo Akademi. The primary teaching language is Swedish. More details about the course available at Åbo Akademi's MinPlan system.

Kursen ger en introduktion till systemtekniska ämnen, såsom reglerteknik och signalbehandling, där begreppen signaler och system spelar en central roll.

Learning outcomes

Målsättningen är att ge en mera kvalitativ inblick i den begreppsvärld som man arbetar med, innan en kavantitativ behandling av begreppen ges i kurserna i reglerteknik och signalbehandling.
Lärandemål: Att känna till dynamiska system och överföringsoperatorer, att kunna modellera enkla dynamiska system samt bestämma egenskaperna hos system som består av kopplade delsystem, att kunna analysera hur ett system kan påverkas med hjälp av återkoppling, samt känna till egenskaperna hos standard P-, PI- och PID-regulatorer.

Contents

Signaler och dynamiska system, återkoppling, stabilitet, frekvenssvar. Grundläggande problemställningar och tillämpningar inom reglering och signalbehandling.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 36 h 0 h
Independent work 15 h 0 h
Exercises 25 h 0 h

Föreläsningar (36.00h), Räkneövningar (25.00h), Tentamensförberedelser (15.00h), Allmän tent (skriftlig) (4.00h).

Teaching language

Swedish

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Written exam
  • In Swedish
Exercise(s)
  • In Swedish
Written exam
  • In Swedish

Evaluation

Numeric 0-5.

Study materials

Oheismateriaalia suomen kielisellä Aalto-yliopiston verkkokurssilla:
http://autsys.tkk.fi/pub/control.tkk.fi/Kurssit/Verkkokurssit/AS-74.2111/index.html

 

Belongs to following study modules

Department of Biochemistry
2014–2015
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
Implementation details are unavailable.
Department of Biochemistry
DP in Biochemistry
DP Bachelor of Science in Tech. (Biotechnology)
DP in Biochemistry
DP in Food Chemistry
DP in Molecular Biotechnology and Diagnostics
DP on Molecular Biology and Bioenergetics
DP in Biotechnology
Finnish Study Modules