Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
ÅA424302 Massöverföring och separationsteknik 7 ECTS
Organised by
Biotechnology (tech. field)
Preceding studies
Beskrivning av förkunskaper: Processteknikens grunder

General description

This course is taught at Åbo Akademi. The primary teaching language is Swedish. More details about the course available at Åbo Akademi's MinPlan system.

Learning outcomes

Att utvidga de studerandes allmänna processtekniska kunnande, att ge dem grundläggande kunskap om massöverföringsprocesser och separationsteknik samt att för de studerande introducera processmodelltänkandet och tekniska beräkningars urförande på dator. Lärandemål Att ge kunskaper i fasjämvikt och massöverföring och med det skaffa erfarenhet med separationsprocesser som destillation, absorption/desorption och extraktion. Även första kunskaper med att beräkna storlek på processapparat ingår.

Contents

Massövergöringens grunder: diffusion, diffusion och konvektion, samtidig värmeöverföring eller kemisk reaktion, tidsvariant massöverföring. Dimensionsanalys. Fasjämvikt. Absorption, destillation, extraktion. Jämviktsteg och McCabe-Thiele metod. Kontinuerliga massöverföringsprocesser och enkla apparatdimensioneringsberäkningar. Flerkomponent system. Jondiffusion och membranteknik.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 44 h 0 h
Seminar 2 h 0 h
Exercises 14 h 0 h

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Participation in classroom work
  • In Swedish
Exercise(s)
  • In Swedish
Seminar
  • In Swedish
Written exam
  • In Swedish

Evaluation

Numeric 0-5.

Study materials

Transparanger och tilläggsmaterial av R. Zevenhoven. Vid behov med stöd av Kurskompendium "massöverföring" av G. Öhman (1996). Allt finns på internet under http://users.abo.fi/rzevenho/kursRZ.html. OBS i kursbiblioteket finns 10 st av boken "Separationprocess principles" av J.D. Seader & E.J. Henley (Wiley 2006).

Further information

Kursens hemsida
http://www.abo.fi/fak/tkf/vt//Eng/education_MOF.htm
http://users.abo.fi/rzevenho/kursRZ.html

Belongs to following study modules

Department of Biochemistry
2014–2015
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
Implementation details are unavailable.
Department of Biochemistry
DP in Biochemistry
DP Bachelor of Science in Tech. (Biotechnology)
DP in Biochemistry
DP in Food Chemistry
DP in Molecular Biotechnology and Diagnostics
DP on Molecular Biology and Bioenergetics
DP in Biotechnology
Finnish Study Modules