Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTEK4100 Mitä biotekniikka on? 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on yleiskäsitys biotekniikasta tieteenalana. Opiskelija tuntee alan yleistä termistöä ja ymmärtää alan olennaisten menetelmien ja prosessien periaatteet.

Sisältö

Opintojaksossa selvitetään mitä biotekniikka on tutustumalla biotekniikkaan tieteenalana ja yhdistelmä-DNA-tekniikan perusteisiin sekä siihen, miten biotekniikkaa käytetään hyödyksi mm. eliöiden perimän ja toiminnan tutkimuksessa, kasvien- ja eläinten jalostuksessa, lääketieteessä, diagnostiikassa, teollisuudessa, ympäristönsuojelussa ja arkielämässä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kurssin jälkeen järjestetään yksi normaali massatentti ja sen jälkeen tenttiminen sähköisesti tenttiakvaariossa vapaasti valittavana ajankohtana.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 50 % tentin maksimipistemäärästä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet