Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTEK3135 Molekyylibiologian harjoitustyöt, jatko-osa biotekniikan opiskelijoille 4 op

Osaamistavoitteet

Parantaa opiskelijan valmiuksia tutkimustyön suunnittelussa sekä koejärjestelyjen, aikataulun että työohjeen laadinnan osalta. Lisätä opiskelijan valmiuksia itsenäiseen molekyylibiologiseen työskentelyyn. Tutustuttaa opiskelija tiettyihin molekyylibiologisiin erityistekniikoihin.

Sisältö

Opiskelijat työskentelevät pienryhmissä ja pyrkivät kehittämään molekyylibiologisen menetelmäkokonaisuuden. Opiskelijat selvittävät kokonaisuuden vaatimat osamenetelmät ja reagenssit referenssimateriaaleiksi annetuista tieteellisistä julkaisuista ja internetistä. Opiskelijat suunnittelevat kokonaisuuden toteuttamiseen vaadittavat koejärjestelyt, laativat työaikataulun ja yksityiskohtaisen työohjeen. Myös työssä vaadittavat alukkeet ja plasmidikonstruktit suunnitellaan tietokoneavusteisesti. Tämän jälkeen opiskelijat toteuttavat menetelmäkokonaisuuden käytännössä laatimiensa työohjeidensa perusteella.

Toteutustavat

Pienryhmätyöskentely, laboratorioharjoitukset.

Opetuskieli

suomi

Kirjallinen materiaali englanninkielistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet