Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTEK4025 Syventävien opintojen harjoitustyöt 12 op
Vastuutaho
Biotekniikka
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on valmis ottamaan yhä itsenäisemmin vastuuta laboratoriotyöskentelystä ja tieteellisen ilmaisun taidot ovat harjaantuneet entisestään. Lisäksi tavoitteena on tutustuttaa opiskelija laitoksellamme tehtävään tutkimukseen.

Sisältö

Opiskelijat osallistuvat kahden tutkimusryhmän toimintaan tekemällä itsenäisesti kolmen viikon harjoitustyöjakson kummassakin. Opiskelija voi valita kiinnostuksensa mukaan sopivia tutkimusryhmiä yliopisto-opettajalta saatavasta listasta, jossa meneillään olevien projektien sisältö on lyhyesti kuvattu.

Toteutustavat

Harjoitustyöt suoritetaan kahtena erillisenä kolmen viikon mittaisena harjoitustyöjaksona, joiden ajankohta on vapaasti opiskelijan valittavissa. Yliopisto-opettajalta saa valmiiksi ilmoitettuja harjoitustyöaiheita sekä ajantasaisen listan tutkimusprojekteista, joista mieluista aihetta voi kysyä. Aihe ja suoritusajankohta ilmoitettava yliopisto-opettajalle ennen työn aloittamista.

Opetuskieli

suomi

tarvittaessa englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Päivittäinen tutkimustyö, tutkimustulosten raportointi show and tell -tilaisuuksissa (2 omaa esitystä + 2 kuuntelukertaa) sekä hyväksytyt työselostukset. Ei tenttiä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Työohjeet ohjaajalta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet