Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTEK1031 Pro gradu -tutkielma (biotekniikka) 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt syvällisesti tutkielman aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen sekä oppinut jäsentelemään keräämänsä tiedot tieteellisesti hyväksytyllä tavalla tutkielman muotoon. Lisäksi omat kokeelliset tulokset sekä niiden merkitys osataan tiivistää ja esittää tieteellisen julkaisun kaavaa noudattaen.

Sisältö

Tutkielma, johon kuuluu sekä kirjallisuusosa että kokeellinen osa, laaditaan erikoistyön ja siihen liittyvän kirjallisuuden perusteella. Tutkielman aiheen antaa erikoistyön ohjaaja ja linjan professori hyväksyy sen. Tutkielman ohjeellinen laajuus on 60-70 koneella kirjoitettua sivua. Tutkielman aiheesta kirjoitetaan kypsyysnäyte, ns. kirjoituskoe, jonka tarkistaa linjan professori.

Opetuskieli

suomi

ellei muuta sovittu professorin kanssa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Tutkielma luovutetaan kansiin nidottuna kahtena kappaleena professorille.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjoituskokeen jälkeen linjan professorin ehdottamat tarkastajat ehdottavat arvolauseen sekä esittävät tutkielman laitosneuvoston tai laitoksen johtajan hyväksyttäväksi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet