Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI5050 Työharjoittelu 4 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia

Osaamistavoitteet

Alan tutkimus- tai asiantuntijatehtäviin sekä tutkimusprojektien toimintaan tutustuminen.

Sisältö

Työharjoittelun voi suorittaa yliopistojen tutkimusprojekteissa tai yliopiston ulkopuolisissa työpaikoissa. Harjoittelusta sovitaan maisteriopintojen vastuuprofessorin kanssa ennen harjoittelun aloittamista.

Toteutustavat

Itsenäistä/ohjattua työskentelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Työharjoittelusta laaditaan raportti, jonka vastuuprofessori hyväksyy. Ylemmän tutkinto-ohjelman opintoihin ei sisälly pakollista työharjoittelua mutta harjoittelu on kuitenkin erittäin suositeltavaa. Harjoittelun voi sisällyttää valinnaisiin syventäviin opintoihin maksimimäärän ollessa 4 op. Neljä harjoitteluviikkoa vastaa kahta opintopistettä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Työharjoittelu suositellaan suorittavan pääasiallisesti kesäaikana (alemman tutkinto-ohjelman 3. vuosi tai ylemmän tutkinto-ohjelman 1. vuosi).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet