Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM3752 Entsyymi- ja proteiinikemian harjoitustyöt 6 op
Vastuutaho
Biokemia
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Protein Structure & Function I & II (BKEM8934/8935) vähintään kuunneltu.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee entsyymi- ja proteiinikemian tutkimusmenetelmien teoreettisen taustan, käytännön soveltamisen ja saavutettujen tulosten esittämisen ja kriittisen tulkinnan.

Sisältö

Menetelmällisesti kurssilla perehdytään mm. rekombinanttiproteiinien tuottamiseen ja puhdistamiseen, entsyymikinetiikkaan ja proteiinien kolmiulotteisten rakenteiden tarkasteluun ja tulkitsemiseen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Harjoitustöistä kirjoitetaan työselostus.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Työselostus

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Ylemmän tutkinto-ohjelman 1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustyömonisteet ja alkuperäiset tutkimusjulkaisut.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet