Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI5051 Opetusharjoittelu 4 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa varmuutta esiintymis- ja vuorovaikutustaitoihin sekä opetuskokemusta.

Sisältö

Toiminta kurssitöiden opettajana.

Toteutustavat

Opetusharjoittelussa opiskelija toimii avustavana assistenttina jollakin biokemian koulutusohjelman harjoitustyökurssilla.

Opetuskieli

suomi, englanti

Kurssista riippuen suomi tai englanti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kurssista vastaava opettaja harkitsee työmäärän sekä päättää, kuinka monta opintopistettä ko. kurssin opetusharjoittelu on. Opettaja ilmoittaa kansliaan rekisteriin vientiä varten suoritetun opetusharjoittelun sekä kirjoittaa tarvittaessa opiskelijalle todistuksen opetusharjoittelusta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

1st year, 2nd year of Master's degree studies

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet