Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIBT0059 In vitro diagnostiikka -tuotteen kehityskaari 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on käsitys asioista, jotka tulee huomioida in vitro diagnostiikka (IVD) -alalla tutkimusvaiheessa, sillä ne vaikuttavat mahdolliseen tuotekehitysvaiheen toteutukseen IVD-teollisuudessa. Opiskelija tuntee tuotekehitysprojektien eri vaiheet ja toiminnot mukaan lukien tuotevaatimusten ja -spesifikaatioiden määrittäminen, aikatauluttaminen, toimeenpaneminen, hallinnointi, riskianalyysi, regulatorinen hyväksyntä ja siirtyminen tuotantoon. Opiskelija tuntee IVD-direktiivin tärkeimmät osat ja hänellä on yleiskuva muista säännöksistä, jotka täytyy ottaa huomioon IVD-tuotetta kehitettäessä.

Sisältö

Kurssi kattaa IVD-tuotteen kehitysprosessin konseptista tuotteen hyväksyntään ja tuotantoon. Lisäksi käsitellään valmiita kaupallisia IVD-tuotteita ja niiden valmistusta. Tiettyjä tuotekehitystapauksia käytetään esimerkkeinä.

Toteutustavat

Kurssi järjestetään joka toinen vuosi parillisina vuosina, seuraavan kerran keväällä 2016.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kurssin harjoitustyö on ryhmätyö.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hyväksyttyyn tenttiin vaaditaan vähintään 50% maksimipisteistä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet