Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTEK1024 Syventävien opintojen harjoitustyö 6 op
Vastuutaho
Biotekniikka
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Ylimääräisen harjoitustyön suoritettuaan opiskelija on valmis ottamaan yhä itsenäisemmin vastuuta laboratoriotyöskentelystä ja tieteellisen ilmaisun taidot ovat harjaantuneet entisestään.

Sisältö

Opiskelijat osallistuvat valitsemansa tutkimusryhmän toimintaan tekemällä itsenäisesti kolmen viikon pituisen harjoitustyöjakson.

Toteutustavat

Harjoitustyö suoritetaan kolmen viikon mittaisena harjoitustyöjaksona, jonka ajankohdan opiskelija voi itse valita. Yliopisto-opettajalta saa valmiiksi ilmoitettuja harjoitustyöaiheita sekä ajantasaisen listan tutkimusprojekteista, joista mieluista aihetta voi kysyä. Aihe on ilmoitettava yliopisto-opettajalle ennen työn aloittamista.

Opetuskieli

suomi

tarvittaessa englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Päivittäinen tutkimustyö, osallistuminen kahteen "show and tell" -tilaisuuteen (joista toisessa esiintyjänä ja toisessa kuuntelijana) sekä hyväksytty työselostus. Ei tenttiä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Työohjeet ohjaajalta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet