Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTEK1040 Biostatistiikka 3 op

Yleiskuvaus

Kurssi järjestetään joka toinen vuosi (parittomien vuosien kevät) siten, että biotekniikan harjoitustyöt DI-opiskelijoille on ehtinyt jo päättyä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tilastotieteen perustermit ja biotekniikkaan liittyvien tutkimuksen kannalta tärkeiden tilastollisten testien periaatteet sekä osaa soveltaa niitä biotekniikan alan tutkimuksessa.

Sisältö

Opintojaksossa käydään läpi tilastotieteen perusperiaatteita sekä erityisesti biotekniikan ja diagnostiikan alan tutkimukseen liittyviä tilastollisia menetelmiä.

Toteutustavat

Kurssi järjestetään joka toinen vuosi (parittomat vuodet), seuraavan kerran keväällä 2015.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jaetaan kurssilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet