Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM3771 Bioinformatiikkaa biokemisteille, harjoitustyöt 2 op
Vastuutaho
Biokemia
Edeltävät opinnot
Molekyylibiologian harjoitustyöt (BKEM1010) tehty (ei välttämättä hyväksytty)

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaneen pitää osata käyttää ja etsiä bioinformatiikan työkaluja tutkimukseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi.

Sisältö

Sekvenssianalyysi, sekvenssihomologien haku, monisekvenssirinnastus, geenien ja proteiinien funktionaalinen annotaatio, molekyylibiologiassa käytetyt bioinformatiikan työkalut.

Toteutustavat

Harjoitustyöt sisältävät sekä lähiopetuksena että etäopetuksena tehtäviä tietokoneharjoituksia. Etusijalla ovat opiskelijat, joille harjoitustyöt kuuluvat pakollisiin opintoihin. Kurssi suositellaan suoritettavaksi "Bioinformatiikkaa biokemisteille" luentojen (BKEM3770) yhteydessä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen tietokoneharjoituksiin ja kurssin lopussa annettujen kotitehtävien hyväksytty suorittaminen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Ylemmän tutkinto-ohjelman 1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustyömoniste, tietokoneohjelmat, internetistä löytyvät palvelut

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet