Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI5100 Erikoistyö ja seminaari 35 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Edeltävät opinnot
Osallistuminen työskentelyyn molekulaarisen kasvibiologian tutkimusryhmässä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt tieteellisen tutkimuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja kriittiseen tarkasteluun sekä osaa esittää työn tulokset suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Erikoistyö on ohjaajan valvonnassa tehty noin viiden kuukauden mittainen intensiivinen tutkimustyö. Erikoistöiden aiheista päättää töiden ohjaajat. Opiskelija laatii yhdessä ohjaajan kanssa tutkimussuunnitelman, joka lähetetään vastuuprofessorille hyväksyttäväksi. Erikoistyönsä tulokset opiskelija esittää julkisesti tavoilla, jotka ovat käytössä tieteellisissä kokouksissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen tutkimuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä käytettyjen menetelmien, tulosten ja johtopäätösten kirjaaminen. Erikoistyöstä laaditaan selostus, jonka työn ohjaaja hyväksyy. Tieteellisen julisteen eli posterin laadinta, tiiviin, 20 min pituisen esitelmän pitäminen, lyhennelmän eli abstraktin laatiminen työstä sekä aktiivinen (läsnäolo 2/3 seminaariesityksistä) osallistuminen viikon kestävään seminaariin keväällä (Nuoret tutkijat -tapahtuma). Seminaarien kuuntelua suositellaan myös erikoistyötään aloittaville opiskelijoille.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy

Ylemmän tutkinto-ohjelman 1. vuoden kevätlukukausi tai 2. vuoden syyslukukausi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet