Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI5030 Kasvien kehitysbiologia 2 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on syvempi tietämys kasvien solu-, molekyyli- ja geenitasolla tapahtuvista kehitysprosesseista. Opiskelijat tietävät miten nykyaikaisia tutkimusmenetelmiä käytetään kasvien kehitysbiologisessa tutkimuksessa

Sisältö

Kasvihormonien ja ympäristötekijöiden vaikutukset kasvien kehitykseen. Signalointimekanismit. Kasvi/mikrobi -vuorovaikutussuhteet. Kasvien kukkimisen säätely.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Essee
  • englanniksi

Opiskelijat kirjoittavat esseitä luentojen aiheista.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Ylemmän tutkinto-ohjelman 1. tai 2. vuoden kevät. Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi, seuraavan kerran 2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet