Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD3752 Laatujärjestelmät 2 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee perustiedot erilaisista laatujärjestelmistä, laatujärjestelmän rakentamisesta ja laboratoriotyön laadunvarmistuksesta.

Sisältö

Kurssilla opiskelija perehtyy mm. viranomaisvaatimuksiin koskien laatujärjestelmiä sekä mittaukseen ja testaustoimintaan liittyvään laadunvarmistukseen. Kurssi antaa valmiuksia myös esimerkiksi laboratorion laatujärjestelmän rakentamiseen, riskienhallintaan ja laboratoriotulosten laadun varmistamiseen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Tenttioikeuden saa, kun on osallistunut 60 % luennoista. Mikäli opiskelija ei voi osallistua luennoille, on hänen sovittava korvaava suoritustapa opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet