Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOOD1015 Elintarvikeanalytiikka 1 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva keskeisistä elintarvikeanalyysien kemiallisista ja fysikaalisista perusteista, näytteenotosta ja menetelmien validoinnista sekä valituilla esimerkeillä analyysien suorittamisesta.

Sisältö

Kurssi koostuu seuraavista osa-alueista: johdanto elintarvikeanalytiikkaan, hiilihydraatit, rasvat ja proteiinit, vitamiinit, kivennäisaineet, säilöntäaineet jne sekä kromatografian perusteet

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste ja lähdekirjallisuus: S. Suzanne Nielsen, 2010, Food Analysis, 4th ed., osat II-V.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet